Tražilica

PRIMATURIST
Putnička agencija d.o.o.
Zvonimirova 98 p.p. 15
51523 Baška


T: + 385 (51) 856 - 132
F: + 385 (51) 856 - 971


E: primaturist@primaturist.hr

STUDIO 1/2

KRSTULJA PETAR

STUDIO ***
Kapacitet: 2-2
Cijena: 29-51 €

MARIČIĆ HERMENGILDA

STUDIO ***
Kapacitet: 2-2
Cijena: 38 - 68 €

PALIĆ ANTON

STUDIO ****
Kapacitet: 2-2
Cijena: 103-153 €

PALIĆ ANTON

STUDIO ****
Kapacitet: 2-2
Cijena: 103-153 €

PALIĆ ANTON

STUDIO ****
Kapacitet: 2-3
Cijena: 183 €